• Mohd Azmi Abd Hamid

Kenapa Dunia Terus Gagal Bertindak ke atas Myanmar?


Presiden MAPIM, Cikgu Azmi telah berucap di UN di Geneva pada 8 Mac 2017 dalam forum khas anjuran Islamic Human Rights Commission (IHRC) yang berstatus perundingan (consultative) dibawah Jabatan Hal Ehwal Ekonomi dan Sosial, UN.


Beliau diminta berucap mengenai pengelaman dan kesan Food Flotilla for Myanmar. Dalam ucapan lebih 25 minit itu beliau telah menekankan bagaimana komuniti dan agensi dunia gagal mengatasi penindasan ke atas kaum Rohingya sejak lebih 6 dekad.